maandag 4 januari 2016

Een nieuwe website laten maken. Hoe moet een offerte voor een website er uit zien?

Veel ondernemers zijn nog onbekend met internet. In ons vorige blogartikel staat vermeld dat er inmiddels meer online commerciele omgevingen zijn dan fysieke winkels. In dit blogartikel een overzicht wat een website mag kosten, wat je als ondernemer mag verwachten van een internetbedrijf en waar de offerte voor de website uit moet bestaan.

Wat mag een website kosten?
Het belangrijkste is om gewoon met de basis te beginnen. Een professioneel internetbedrijf koppelt namelijk een analyseprogramma aan de basiswebsite. Met deze statistieken kan er goed advies worden gegeven over aanvullende internetproducten. Een basiswebsite bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. een inventarisatie van de doelgroep (wie wil je als ondernemer op je website hebben)
 2. een inventarisatie van het doelbereik (waar zit je doelgroep)
 3. een inventarisatie van de verdienmodellen (wat zijn je diensten of producten)
 4. een op maat gemaakt webdesign 
 5. de technische ontwikkeling van de website 
 6. de website is geschikt voor PC's, tablets en mobiel
 7. de website kent basistechnieken voor de vindbaarheid in Google 
 8. minimaal maandelijks onderhoud van de website qua teksten / afbeeldingen / vindbaarheid / technische werking
 9. de website is voorzien van rechtenvrije teksten en afbeeldingen
Een voorbeeld van zo'n basiswebsite is bijvoorbeeld http://www.vanvlietbouwenadvies.nl. In deze website zijn alle punten van 1 t/m 8 verwerkt. Door de website ook maandelijks te monitoren blijft de website actueel en technisch goed werken. 

Een dergelijke website mag maximaal 45,00 euro per maand (zonder opstartkosten) kosten. Het advies is om te kiezen voor een abonnementsvorm, omdat bij een eenmalig bedrag er periodieke technische en inhoudelijke ondersteuning ontbreekt. Een website veroudert snel (al vaak binnen enkele maanden). Bij een abonnementsvorm wordt door het internetbedrijf de website actueel gehouden. 
Maak je als ondernemer toch gebruik van een eenmalige factuur voor een nieuwe bedrijfswebsite, dan mag de website ongeveer 1200 euro exclusief onderhoudskosten bedragen (let wel op de minimale eisen qua techniek en ontwikkeling). Websites tot 1000 euro zonder onderhoudskosten kunnen simpelweg niet de basistechnieken en ontwikkelingen bevatten, daar dit bedrag niet toereikend is voor het professionele programmeerwerk. De kosten om dergelijke website aan te passen zijn vaak hoger dan het initiele bedrag van een abonnementsvorm. 

Wat mag je als ondernemer verwachten van de website? 
Zodra je met een internetbedrijf een samenwerking aan gaat, dan mag je van het internetbedrijf ook verwachten dat ze initiatief nemen om de website goed werkend te houden. Vraag het internetbedrijf dan ook wat zij er aan doen om de bedrijfswebsite actueel en technisch goed werkend te houden. Kies voor maatwerk door professionele programmeurs van een internetbedrijf. Reclamebureaus en marketingbedrijven hebben de kennis simpelweg niet in huis (met name niet de kennis over internetveiligheid). 
Verder kun je van de basiswebsite verwachten dat deze een bepaalde minimale vindbaarheid heeft door kwalitatieve bezoekers. Vraag als ondernemer ook welke technieken worden gebruikt voor de basisvindbaarheid, zoals bijvoorbeeld geoptimaliseerde teksten met synoniemen en semantisch meerduidige woordgroepen, technieken in html, pagina-optimalisatie en het doorvoeren van zogenaamde metagegevens. Komen deze termen niet terug in het offertetraject, dan heb je als ondernemer niet te maken met een internetprofessional. 
Verder mag je als ondernemer een maatwerk-webdesign verwachten. Veel zogenaamde internetbedrijven verkopen gratis templates van https://nl.wordpress.com/  en https://www.joomla.com/ voor veel geld door, waarbij de kwaliteit van de technieken en de commerciele ontwikkeling achterwege blijft. Ook in de internetwereld geldt: goedkoop is duurkoop. 

Waar moet een offerte uit bestaan?
Als je als ondernemer een offerte opvraagt bij een internetbedrijf, dan moet de offerte uit bepaalde onderdelen bestaan:
 • voor een basiswebsite: domeinnaam, hosting, webdesign, beschrijving ontwikkeling techniek, basis vindbaarheid, minimaal maandelijks onderhoud
 • hoe men omgaat met intellectueel eigendom, zoals vermelding van rechtenvrij gebruik intellectuele afbeeldingen en teksten
 • beschrijving hoe het internetbedrijf zorgt voor actualiteit en technisch onderhoud
 • beschrijving dat men maatwerk verleend en geen gebruik maakt van templates
 • beschrijving hoe men de vindbaarheid doorvoert en op welke wijze het internetbedrijf dit verzorgt
 • beschrijving waar de kosten precies voor staan
 • algemene voorwaarden voor de uit te voeren internetdiensten
Vraag bij het opvragen van een offerte altijd naar recent ontwikkelde websites, vraag naar het kennisniveau van de medewerkers. En vraag bij meerdere internetbedrijven een offerte op. 

Op deze manier ben je verzekerd dat je als ondernemer een offerte ontvangt die voor een basiswebsite alle elementen bevat. Heb je als ondernemer als een professionele basiswebsite? En wil je als ondernemer de volgende stappen maken met social media en andere internetproducten? Vraag hier dan om een internetbeleidsplan voor de onderneming. 

Weet je niet zeker of je bedrijfswebsite aan alle eisen voldoet? Test dan hier gratis de bedrijfswebsite en ontvang een rapportage. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten